Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszony plik jest edytowalny w formatach takich jak: OpenOffice, Microsoft Word lub RTF
  • Tekst posiada intelinię 1,5; wielkość czcionki 12; bez wyróżnień w postaci kapitalików/ podkreśleń, tabele i wykresy zostały zatytułowane i opisane wraz z podaniem źródła
  • Abstrakt jest ustrukturyzowany. Przypisy zostąły ponumerowane 1. 2. 3.
  • Tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe zostały podane w wersji polskiej i angielskiej- wersja angielska została sprawdzona przez native speakera.tłumacza lub anglistę
  • Przypisy i bibliografia są według APA (w przypadku wątpliwości proszę skonfrontować z ostatnio opublikowanym numerem czasopisma)
  • Wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę na opublikowanie niezbędnych danych (imię, nazwisko, afiliacja, adres email, adres ORCID, notka biograficzna) na stronach czasopisma oraz drukiem wraz z artykułem na licencji CC-BY .
  • Zamieszczone zostały linki do przypisów, jeśli to było niezbędne

Wytyczne dla autorów

Przed zgłoszeniem tekstu należy wysłać prośbę o rejestrację konta w systemie na adres redaktora naczelnego aleksander.kobylarek@gmail.com

Polityka prywatności

Nazwiska, notki biograficzne, afiliacje i adresy mailowe wprowadzone do systemu na stronie czasopisma będą wykorzystywane dla potrzeb czasopisma i nie będą udostępniane nikomu innemu.