Rada naukowa:

 • Aleksander Kobylarek (przewodniczący), Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Joanna Golonka-Legut, Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Luba Jakubowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska
 • Ewa Jurczyk-Romanowska, Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Jacek Gulanowski, Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Ilona Zakowicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Aleksandra Marcinkiewicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska
 • Liliana Kołodziejczak, Uniwerystet Wrocławski, Polska

 

Redaktor naczelny Aleksander Kobylarek, Uniwerystet Wrocławski, Polska

Zastępca redaktora naczelnego Aleksandra Marcinkiewicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska

Sekretarz  redakcji: Dominika Kęsik, Uniwerystet Wrocławski, Polska

 

Redaktorzy tematyczni

Ewa Musiał, Uniwerystet Wrocławski, Polska

Anna Sladek, Uniwerystet Medyczny im. Piastów Śląskich, Polska

Marta Koszczyc, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

 Dagna Budakiewicz, Uniwerystet Medyczny im. Piastów Śląskich, Polska

Sylwia Bokuniewicz, Uniwerystet Wrocławski, Polska

Katarzyna Kaczmar, Uniwerystet Wrocławski, Polska

 

Indeksacja

Ewa Musiał, Uniwerystet Wrocławski, Polska

 

Obsługa Baz Danych:

CEEOL- Dominika Kęsik

CEJSH- Sylwia Bokuniewicz

Index Copernicus- Aleksander Kobylarek

 

Redaktorzy językowi:

Justyna Rządeczko
Grzegorz Małecki
Jowita Gromysz
Lilianna Wojtkowska
Aleksandra Neyman
Magdalena Sobecka

 

Tony King (tekst w języku angielskim)

Patrycja Karpińska (tekst w języku angielskim)

 

Redaktorzy statystyczni:

Piotr Kwiatkowski, Uniwerystet Wrocławski, Polska

Kamil Błaszczyński, Uniwerystet Wrocławski, Polska

 

ISSN 2299-2014

Projekt okładki:

Marcin Winiszewski

marcin.winiszewski@gmail.com

Skład i łamanie:

Robert Błaszak

rblaszak@interia.pl

Druk i oprawa:

Agencja Wydawnicza „ARGI” sc

www.argi.pl

 

Lista recenzentów (reviewers):

 • Leppert Roman, dr hab. prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Sinkewych Olga, Dr. of philosophy, Assoc. Prof. of Culture Chair, I.Franko Lviv National University, Lwów, Ukraina
 • Hertsjuk Dmytro, Dr. of pedagogics, Head of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów, Ukraina
 • Ostrovska Kateryna, Dr. of Psychology, Assoc. Prof. of Psychology Department, I.Franko Lviv National University, Lwów, Ukraina
 • Melnyk Volodymyr, Prof.-Dr. of philosophy, Head of Philosophy Department, I.Franko Lviv National University, Lwów, Ukraina
 • Zajachkivska Nadija, Dr. of pedagogics, Assoc. Prof. of Pedagogics Department, I.Franko Lviv National University, Lwów, Ukraina
 • Gąsowski Tomasz, prof. zw. dr hab., Akademia Ignatianum, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Estetyki, Kraków, Polska
 • Rott Dariusz, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Katowice, Polska
 • Smołucha Janusz, dr hab., Akademia Ignatianum Instytut Kulturoznawstwa, Kraków, Polska
 • Semków Jerzy, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, Polska
 • Żłobicki Wiktor, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław, Polska
 • Straś-Romanowska Maria, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław, Polska
 • Hasińska Zofia, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Ładyżyński Andrzej, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Wrocław, Polska
 • Kiczka Karol, dr hab., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Prawa administracji i Ekonomii, Wrocław, Polska
 • Chumiński Jędrzej, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, Polska
 • Paź Bogusław, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Polska
 • Robbins- Ruszkowski Jessica, PhD, profesor w Wayne State University, United States of America
 • Bednarek Stefan, dr. hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław, Polska
 • Leniv Zoriana, PhD, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, Ukraina
 • Wawrzak- Chodaczek Mirosława, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwerystetu Wrocławskiego, Polska
 • Jędrychowska Barbara, dr hab., Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
 • Tarajło- Lipowska Zofia, prof. dr hab., Uniwerystet Wrocławski & Wyższa Szkoła Filologiczna, Polska
 • Czernianin Wiktor, dr hab.,  Uniwersytet Wrocławski, Polska